Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Joanna Zięba
 1. Skrzypczak I., Kogut J., Buda-Ożóg L., Zięba J., Zalecenia normowe w ocenie stanu technicznego drogowej konstrukcji inżynierskiej na przykładzie badań wybranych cech fizyko-chemicznych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEFA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), 2016;
 2. Skrzypczak I., Kogut J., Buda-Ożóg L., Zięba J., Projektowany okres użytkowania a docelowy poziom niezawodności według różnych zaleceń, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEFA, t. XXXIII, z. 63 (2/16), 2016;
 3. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., Crack analysis in the reinforced concrete pipies, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2017, vol. 12, no. 2;
 4. Woliński Sz., Buda-Ożóg L., Zięba J., Ocena bezpieczeństwa płytowego stropu żelbetowego, „Awarie konstrukcji żelbetowych”; XXVIII Konferencja Naukowo – Techniczna Awarie Budowlane 2017, zapobieganie-diagnostyka-naprawy-rekonstrukcje;
 5. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., The Use of Probabilistic Methods in Assessing the Reliability of Masonry Structures”, Procedia Engineering Volume 193, 2017, Pages 160-167;
 6. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., Wpływ właściwości materiałów na poziom niezawodności elementu zginanego, Materiały Budowlane 8/2017, str. 74-76, Krynica 2017;
 7. Buda-Ożóg L., Zięba J., Analiza niezawodności tarcz żelbetowych projektowanych metodą ST, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEFA, t. XXXIV, z. 64 (4/17), 2017;
 8. Buda-Ożóg L., Zięba J., Analiza numeryczna wzmocnienia strefy przysłupowej istniejącego stropu słupowo-płytowego”, Inżynieria i Budownictwo 6/2018;
 9. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., The impact of conformity control on the value of the reliability index, 7th Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources, SOLINA 2018, E3S Web of Conferences, Volume 49;
 10. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., Nonlinear analysis of reinforced concrete elements of the example of the existing RC two - way slab floor, 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering; Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague; Czech Republic, Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering2018;
 11. Zięba J., Analysis of limit state of load resistance and reliability of masonry structures made of AAC blocks, 64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018), MATEC Web Conf., Volume 262, 2019;
 12. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., The impact of the quality of materials on the differentiation of the reliability of a reinforced concrete beam, 64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018), MATEC Web Conf., Volume 262, 2019;
 13. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., Dual Cusum Chart for the quality control of concrete family, 65 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2019), Cement – Wapno – Beton, Vol. XXIV/LXXXVI, 2019, No. 4, p. 276;
 14. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Zięba J., Probabilistic method and FEM analysis in the design and analysis of cracks widths, Engineering Structures 209 (2020) 110022, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.110022
 15. Skrzypczak I., Zięba J., Analysis of reliability of compressed masonry structures, Open Engineering 2020; 10:462–468, https://doi.org/10.1515/eng-2020-0055;
 16. Zięba , J., Buda-Ożóg, L. and Skrzypczak, I. (2020) “Factors determining the quality of masonry – differentiation of resistance and reliability”, Budownictwo i Architektura, 19(4), pp. 139-152. doi: 10.35784/bud-arch.2127;
 17. Skrzypczak I., Kokoszka W., Zięba J., Leśniak A., Bajno D., and Bednarz Ł., A Proposal of a Method for Ready-Mixed Concrete Quality Assessment Based on Statistical-Fuzzy Approach, „Materials”, 2020, t.13, p. 5674;
 18. Zięba J. , Buda-Ożóg L., Skrzypczak I.; Multi-stage analysis of reliability of an example masonry construction, Archives of Civil Engineering, 275-292, DOI: 10.24425/ace.2021.137168;
 19. Zięba, J.; Skrzypczak, I.; Buda-Ożóg, L. Calibration of Partial Safety Factors of Sample Masonry Structures. Materials 2021, 14, 5003, https://doi.org/10.3390/ma14175003;
 20. Zuziak, R. Sieńsko, Ł. Bednarski, Zięba J. , Buda-Ożóg L., Sieńkowska K., Nykiel D.; Distributed fibre optic sensing: Reinforcement yielding strains and crack detection in concrete slab during column failure simulation, Measurement 195 (2022) 111192, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111192.
 21. L. Buda-Ożóg, J. Zięba, K. Sieńkowska, D. Nykiel. Influence of the tie reinforcement on the development of a collapse caused by the failure of an edge column in RC flat slab system. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING. Vol. LXIX ISSUE 1 2023, pp. 39 –54, DOI: 10.24425/ace.2023.144158
 22. L. Buda-Ożóg, J. Zięba, K. Sieńkowska, D. Nykiel. Experimental research and numerical simulations of the actual response flat slab in case of column loss. Structural Concrete. 2023;1 – 18. DOI: 10.1002/suco.202200814

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję